PRODUKTER

Vi är officiella återförsäljare för den väl beprövade svenska produktserien Aquatron i Spanien och Portugal, ett ekologiskt toalettsystem med fräsch och enkel kompostering. Det finns Aquatron-modeller för alla situationer, från små fritidshus och småhus till stora installationer för kontor eller skolor. Standardlösningen Aquatron använder vanliga spoltoaletter och den patenterade Aquatron-separatorn som endast genom användning av centrifugalkraften och gravitation separerar vätskan från de fasta materialen, som faller in i biokamrarna för snabb och luktfri kompostering till näringsrik jord.

Vi marknadsför även andra relaterade produkter som urinseparerande toalettstolar, slamavskiljare, infiltrationsbäddar och biologiska filter.

Här visas endast ett mindre urval av våra produkter.

aquatron90-400px

Aquatron 90

Lämplig för den lilla familjens fritidshus, 2–3 personer, med begränsat utrymme.

 

 • Komposteringskammaren (varje låda rymmer 90 liter) töms ungefär vart 200:e besök
 • Om en extra låda används kan efterkomposteringen ske direkt i lådan
 • Kompostmaskar kan användas direkt i lådan även vid låg belastning
 • Kan anpassas för alla säkerhetskrav för enskilda avloppssystem

Tekniska data:

 

 • Höjd: ca 110 cm (totalt med separator och biokammare)
 • Storlek på biokammaren (LxBxH): 700 x 600 x 600 mm
 • Komposteringsvolym: ca 90 liter
 • Vikt: ca 22 kg

 

aquatron_pic

Aquatron 4x100

Lämplig för ett mindre fritidshus (5 personer) eller för ett hushåll med 1–2 permanentboende användare.

 • Biokammaren (med 4 fack, om ca 100 liter vardera) roteras vart 300:e besök eller 3–4 månader.
 • En fullständig rotation tar ca 1 år, sedan är den efterkomposterade kammaren redo att användas på nytt direkt, eller tömmas (med en liten mängd näringsrik luktfri jord i botten).

Tekniska data:

 

 

 • Höjd: ca 110 cm (totalt med separator och biokammare)
 • Storlek på biokammaren (BxH): 1 150 x 550 mm
 • Volym för varje ensklit fack: ca 100 liter
 • Vikt: ca 55 kg
aquatron_pic

Aquatron 4x200

Lämplig för ett större fritidshus eller små till medelstora hushåll med 5 permanent boende användare. 

 • Biokammaren (4 fack, ca 170 liter vardera) roteras vart 600:e besök eller 3–4 månader.
 • En hel rotation tar ca 1 år, sedan är den efterkomposterade kammaren redo att användas igen, eller tömmas (med en liten mängd näringsrik och luktfri jord i botten).

Tekniska data:

 

 • Höjd: ca 118 cm (totalt för separator och biokammare)
 • Storlek på hela biokammaren (LxBxH): 1 280 x 640 mm
 • Volym för varje fack: ca 170 liter
 • Vikt: ca 75 kg

 

Aquatron 4x300

Aquatron 4x300

Vårt största system med fyrfackskonceptet, utformat för skolor, daghem, mindre kontor och andra medelstora eller större byggnader belägna på platser som saknar kommunala avloppssystem.

Kapaciteten för ett fack är cirka 900 besök innan du vänder pipan för ett nytt fack (användningsfrekvensen kan ändra detta värde).

Tekniska data:

 • Höjd: ca 140 cm (totalt med separator och biokammare)
 • Storlek på hela biokammaren (LxBxH): 1 580 x 800 mm
 • Volym för varje fack: ca 300 liter
 • Vikt: ca 85 kg

Kontakta oss för ännu större modeller och priser!

 

23970408-origpic-05da06

Aquatron Ecodry

Aquatron Ecodry är en ekologisk torrtoalett som använder toaletter utan spolning, där även urinen kan avledas till en separat behållare, medan det fasta materialet faller direkt in i Aquatrons biokammare under.

Kan användas i kombination med  flera av våra biokammare.

Det naturliga valet för att spara vatten och ändå kunna använda en toalett av hygieniskt porslin istället för plast.

Kontakta oss för modeller och priser!

WostmanEcoflush

Wostman Ecoflush

Wostman EcoFlush är en dubbelspolande (0,3/2,5 liter) porslinstoalett. Eftersom 5 av 6 toalettbesök bara innehåller urin, så räcker då den lilla spolningen i urinskålen. EcoFlush är perfekt för anläggningar där man behöver spara på vattnet. Den kan kopplas till ett nytt eller redan befintligt vanligt 110-mm avlopp. 

Eftersom den är urinseparerande så går det att välja att ha individuellt urinavlopp med en egen behållare eller ett gemensamt avlopp. Spolmängden i den stora spolningen är ca 3 liter (justerbart) och den mindre spolningen är självreglerande, dvs användaren avgör själv hur mycket som spolas vid varje tillfälle. Toaletten har en speciellt formgiven porslinsprofil i vattenlåset för att sörja för en fullständig urspolning av fekalieskålen med en liten mängd vatten.

Även då man använder ett gemensamt avlopp för bägge spolningar så sparar man vatten genom en minskad spolmängd, men slipper separat urintank. Urinslangen leds då till gemensamt avlopp via en särskild WC-stos.

Tolago Biomoduler

Tolago Biomodulpaket är utvecklade för att få en effektivare rening av avloppsvattnet för mindre och större anläggningar på en mindre yta, dels genom syresättning och den öppna strukturen som hjälper till att bryta ned föroreningarna i avloppsvattnet för att fördela det jämnt över modulen med hjälp av ett inre distributionsnät i biomodulen.

Dessa moduler är den optimala lösningen i kombination med en Aquatron Separator och ska kombineras med en slamavskiljare.

Kontakta oss för modeller och priser!

Matala Biofilter

Matala biofilter är enkla och biologiska reningsenheter för små mängder gråvatten. Dessa moduler är den bästa lösningen för behandling av separat gråvatten och i kombination med Aquatron Ecodry.

 • Filterdesignen förbättrar tillväxten av olika bakterier och organismer som kommer att kolonisera olika delar av filtret.
 • Enkelt underhåll.
 • Mönster fångar upp mer smuts vid höga flöden utan att de täpps igen.

Kontakta oss för modeller och priser!