TEKNIKKONSULT

Letar du efter professionella och erfarna tekniska översättare gällande IT, teknik eller bygg?

Behöver du ett eget avlopps- eller vattenreningssystem?

Vill du utforma ditt projekt enligt standarden Passivhaus?

Vill du bygga och driva energieffetivt och förnybart?

Behöver du en utvärdering eller bedömning av ditt projekts miljöpåverkan?

Kontakta oss!

  • Översättningar
  • Vattenbehandling
  • Passivhaus
  • Energieffektivtet
  • Miljöstudier