AQUATRON

Avloppssystemet Aquatron är en svensk uppfinning som funnits på både den lokala och internationella marknaden i snart 40 år. Aquatron är en ekologisk komposteringslösning som gör att du kan installera helt vanliga  vattentoaletter utan anslutning till det publika avloppsnätet. Men det är också mycket användbart som förbehandling i publika avloppsnät för att öka deras kapacitet och undvika stopp.

I ett helt friliggande system (off-grid) har man ofta ett begränsat antal valmöjligheter om man reducera son miljöpåverkan och ändå önskar samma komfort och hygien som man är van vid. Om du har möjlighet att samla upp och lagra regnvatten är Aquatron en utmärkt lösning eftersom den använder vanliga spoltoaletter men sedan separerar det fasta avfallet i en komposteringskammare, där det snabbt omvandlas till ett bra och näringsrikt, naturligt gödningsmedel.

En Aquatron är utrustad med en unik separator som endast använder tyngdkraften och spolvattnets rörelseenergi (utan rörliga delar) för att separera upp till 98 % av vattnet. Så det behövs varken kemikalier eller el för installationen. På det sättet kombinerar Aquatron komforten och hygienen hos ett toalettsystem med de ekologiska och miljömässiga egenskaperna hos en biologisk komposterande toalett.

Vätskan som separerats bort leds därefter tillsammans med gråvattnet (som kommer från till exempel duschen, disken eller tvättstället) och fortsätter till en slamavskiljare där en filtrering och förbehandling sker innan vattnet slutligen förs vidare till rening genom markbädd eller reningsdamm. Slamavskiljaren kan vara nedgrävd i marken och innebär inte något synligt föremål. För att fullt ut dra nytta av det resulterande vattnet efter genomförd rening kan detta givetvis även användas för bevattning av till exempel en gräsmatta med fruktträd.

Det finns olika modeller och storlekar av Aquatron som alla delar samma separator, vilket är själva hjärtat i systemet. Detta gör systemet väl lämpat för allt från småhus eller fritidshus, avlägset liggande turistanläggningar (off-grid) upp till större byggnader som flerfamiljsbostäder och kontor. Aquatrons separator är en mycket precist utformad virvel som har kapacitet att styra det fasta avfallet till mitten av flödet och vätskan bort och ut genom hål på sidorna. Du kan till och med använda en egen specialtillverkad kompostkammare i kombination med Aquatron-separatorn.

I många länder, som till exempel i Indien, är avloppsnäten ofta mycket hårt belastade med frekventa kapacitetsproblem och under konstant press från tillskottet av nya byggnader. Här används Aquatron-systemet även i stora kontors- och bostadskomplex som en förbehandling och ett sätt att minska belastningen och risken för stopp. Det är också sant att i det publika avloppsnätet är det många som inte tänker sig för när de gäller vad de slänger i toaletten, och då gör Aquatron ett bra jobb med att separera ut föremål som kan orsaka problem längre fram.

Och som en bonus får alla Aquatron-användare komposterad och näringsrik jord som till och med kan ha kommersiell användning.